Disclaimer en Privacy Policy

DISCLAIMER:

Magentomonkey.nl / WEB MOJO Solutions is op geen enkele manier gelieerd aan Magento.com / Ebay.

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website
www.magentomonkey.nl, een website van WEB MOJO Solutions.
Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden.
De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf
de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te
lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Inhoud website
Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender
welke andere vorm wordt door WEB MOJO Solutions enkel ten informatieve titel ter
beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid
WEB MOJO Solutions kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of
tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site.
Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een
financiële compensatie.

Intellectuele eigendom en copyright
De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens
zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele
eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van WEB MOJO Solutions. De gehele of
gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële
doeleinden op eender welke wijze van de website van WEB MOJO Solutions is verboden
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WEB MOJO Solutions.
Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op
te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het ‘cache’ geheugen
van de browser.

PRIVACY POLICY

Log Bestanden
Bij bijna elk bezoek aan een website worden uw acties in log files opgeslagen op
de webserver. WEB MOJO Solutions beperkt zich tot de standaard log files. Dit wil
zeggen dat WEB MOJO Solutions enkel de basis informatie opslaat in de log files.
Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina’s werden bekeken.
Daarnaast wordt ook het IP adres van de bezoeker opgeslagen in een databank.
Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw
behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om
algemene demografische informatie te verzamelen. WEB MOJO Solutions maakt geen
analyses van de IP adressen.

Cookies
De WEB MOJO Solutions website maakt gebruikt van cookies die u in
staat stellen bepaalde aspecten van de site te personaliseren. Zo onthoudt een
cookie bijvoorbeeld in welke taal je de website wenst te raadplegen. De cookies
die gebruikt worden op de website van WEB MOJO Solutions verzamelen geen
demografische gegevens over de bezoekers.

Veiligheid
Op de website van WEB MOJO Solutions zijn verschillende maatregelen van kracht om
de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we
hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel online als offline.
Uw email adres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht
aan derden.

Gebruik van bekomen informatie
WEB MOJO Solutions kan uw verkregen gegevens gebruiken om WEB MOJO Solutions
nieuwsbrieven, enquetes of informatie naar uw adres te verzenden, hetzij via
email, hetzij via standaard briefwisseling. In elke communicatie van WEB
MOJO Solutions zal eerst duidelijk gevraagd worden of u deze informatie wilt
ontvangen en vervolgens duidelijk de mogelijkheid worden geboden om deze
service stop te zetten.

Links
De website van WEB MOJO Solutions bevat links naar andere sites. WEB MOJO Solutions
oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze
bezoekers aan bij het verlaten van de website van WEB MOJO Solutions de privacy
statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzameld.
De privacy statement van de website van WEB MOJO Solutions heeft enkel betrekking
op de informatie verzameld via deze site.

Meldingen en aanpassingen:
WEB MOJO Solutions behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze
Privacy Statement te wijzigen.
info@magentomonkey.nlNog nooit zo makkelijk... en betaalbaar!

© 2015 WEB MOJO Solutions. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer en Privacy Policy
Realisatie: WEB MOJO Solutions